Actueel

Van een Klavertje vier in 1967 tot een driehoek in 1997: dit jaar bestaat de alom bekende actieve voedingsdriehoek 15 jaar en dit wil het VIGeZ niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

De actieve voedingsdriehoek, die al 15 jaar hét Vlaamse voorlichtingsmodel voor voeding en beweging vormt, werd herzien en aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Naar aanleiding van deze herziening, brengt het VIGeZ ook twee boeken op de markt.

boek __ boek

info homepage vigez.be info de driehoek tests voor 8 jaar en ouder